Leven lang ontwikkelen

Het werk verandert en daarmee de verwachtingen van werknemers. De genoten opleiding voldoet niet altijd meer aan de eisen van vandaag en werknemers moeten zich bijscholen. Je merkt als bedrijf dat jouw werknemers niet altijd meer op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen en je verwacht andere competenties. Niet alle werknemers staan open voor een volledig opleidingstraject of zien de urgentie.

Wij zijn Learning Flow en wij zetten ons in voor ontwikkeling op maat van iedere werknemer. Onze aanpak is altijd gericht op zichtbare verbetering bij de werknemers en de resultaten die hieruit voortkomen. Onze expertise ligt bij het motiveren en stimuleren van werknemers om zichzelf te ontwikkelen.

Ontwikkeling van leertrajecten

Wij zijn ervaren in het ontwikkelen van beroepsonderwijs binnen bedrijven. We hebben samenwerkingen met erkende scholen zodat het traject resulteert in een erkend certificaat of diploma met civiele waarde. Door middel van interne leertrajecten, motiveer je werknemers zichzelf te ontwikkelen en bij te scholen. Deze ontwikkeling leidt tot competente medewerkers met een gevoel van autonomie. Zelfsturende medewerkers zijn meer gemotiveerd en loyaal aan het bedrijf, waardoor de kans op uitstroom verkleind wordt.

Onze aanpak

Door middel van onze samenwerking met scholen, ontwikkelen wij een onderwijsaanbod op maat van bedrijven. Hierbij maken we gebruik van erkende opleidingen en de juiste begeleiding.

We richten ons hierbij niet alleen op het opdoen van kennis, maar nemen hier de persoonlijke ontwikkeling in mee. We werken aan werknemersvaardigheden en competenties die aansluiten op het beroep.